Dotazy a odpovědi: Účetnictví

Vydáno: 5 minut čtení
Účetnictví
Ing.
Ivana
Pilařová
Od 1. 1. 2016 obsahuje v souladu § 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb. položka III.3. Jiné provozní výnosy přijaté dary v provozní oblasti a inventarizační rozdíly. Podle bodu 5.1.1 ČUS 013 se o pořízení hmotného či nehmotného majetku účtuje ve prospěch 64 – Jiné provozní výnosy v případě daru.