Dotazy a odpovědi: Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 11 minut čtení
Daň z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
Jak postupovat v souvislosti s kontrolním hlášením u Dokladu o použití?
Podle platebního kalendáře platím každý měsíc zálohu na plyn. Jako fyzická osoba podnikám v části rodinného domu, 55 % ploch je vytápěných pro firemní potřebu. Měsíční platbu za plyn dle platebního kalendáře zaeviduji do DE a DPH. Ačkoliv částka je pod 10 000 Kč, tak v případě platebního kalendáře platba vstoupí do kontrolního hlášení do oddílu B2.
K výše uvedenému daňovému dokladu pak vystavím Doklad o použití. Cenu bez DPH (osobní spotřebu) eviduji zvlášť na Seznamu osobní spotřeby, kterou v DAP uvedu ke zdanění. Jak a kam začlenit cenu bez DPH a DPH z Dokladu o použití (45 % z 3 000 Kč)?
Poměrný koeficient vytápěných firemních ploch 55 % vychází z vytápěných firemních ploch, které jsou neměnné, každý rok se vytápí tyto stejné plochy, a proto žádné roční vypořádání DPH neprovádíme.
Vstoupí údaje z Dokladu o použití do oddílu A4 nebo A5? Východiskem byla platba z platebního kalendáře. A budu do kontrolního hlášení k tomuto záznamu uvádět nějakou speciální poznámku nebo odkaz?