Právní úprava nestátních neziskových organizací vlivem NOZ - současná situace

Vydáno: 2 minuty čtení

1)Celá společnost v České republice s napětím v posledních dnech sleduje „zápolení“ politické reprezentace o prosazení potřebných zákonů, které jsou nezbytné k tomu, aby nový občanský zákoník mohl být od 1. ledna následujícího roku aplikován v praxi. Nejinak je tomu i u nestátních neziskových organizací.

Právní úprava nestátních neziskových organizací vlivem NOZ1) - současná situace
doc. Ing.
Jan
Stejskal
Ph.D.
Již 12. září tohoto roku Senát ČR rozhodl o návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti (senátní tisk 167). Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR byl tento návrh zákona schválen těsnou většinou dne 8. srpna 2013. Po rozpuštění sněmovny byl návrh doprojednán Senátem, který jej však zamítl. To v praxi znamená zastavení legislativního procesu a dá se předpokládat mnohaletý odklad vzniku definitivní podoby nové normy řešící veřejnou prospěšnost.
V současné době lze konstatovat, že Senát ČR přijal formou zákonných opatření všechny nezbytné doprovodné zákony k NOZ. Jednou z nejvýznamnějších norem byl návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (plné znění zveřejněno jako sněmovní tisk 184). Ten byl Senátem schválen dne 10.10.2013.
Dalšími nezbytnými kroky jsou podpis prezidenta2) republiky na zákonných opatření a poté schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na své první schůzi. Bohužel ani v této chvíli nelze s jistotou konstatovat, že NOZ bude od prvního dne nového roku platit, neboť se stále ozývají silné hlasy požadující odložení jeho účinnosti (například internetová petice České advokátní komory požadující odklad NOZ). Tyto snahy však nepřispívají k uklidnění celé situace a neumožňují tak (nejen) neziskovým organizacím, aby se včas připravily na novou legislativu. Nezbývá tedy než vyčkat definitivního rozhodnutí a flexibilně na něj reagovat.
1) nový občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
2) Prezident republiky podepsal zákonní opatření dne 17.10.2013.

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb., občanský zákoník