Prodej obrazu v aukci

Vydáno: 3 minuty čtení

Nezisková organizace - občanské sdružení (dále jen "o.s.") vydává časopis výtvarného umění za přispění dotace Ministerstva kultury ČR. V letošním roce je dotace velmi nízká a existence časopisu je ohrožena. Pro zachování časopisu výtvarníci darovali o.s. umělecká díla. Byla uzavřena s výtvarníky darovací smlouva a o.s. podá přiznání k darovací dani dle § 20 odst. 4 zákona č. 357/1992 Sb. , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, (osvobozené od daně). V darovací smlouvě byla vyčíslena hodnota daru, souhlas s jeho prodejem a částka převyšující hodnotu daru při prodeji bude použita na podporu časopisu. O.s. uspořádalo v červnu 2013 benefiční aukci na záchranu časopisu a v aukci prodali umělecké díla. O.s. je plátce DPH. Obraz - dar hodnota dle darovací smlouvy 5 000 Kč - účtováno MD 032/D 900, prodej přes aukční síň 7 000 Kč. Aukční síň si účtuje provizi 10% z prodané částky 700 Kč. Na účet o.s. dostane 6 300 Kč. Prosím o sdělení jak zaúčtovat vyřazení, prodej obrazu v účetnictví a jak se prodej promítne do daně z příjmů.

Prodej obrazu v aukci
Blažena
Petrlíková
ID dotazu 10169
Odpověď:
Navrhujeme tento postup účtování: