Sociální zabezpečení

Vydáno: 1 minuta čtení

Budeme mít ve městě místní referendum. Členové komisí mají nárok na odměnu. Členství v komisi při referendu by mělo trvat od 9.10. do 3.11.2013. Odměna pro předsedu komise bude činit 1 000 Kč, pro člena i zapisovatele 800 Kč. Bude se z odměny provádět odvod na sociální zabezpečení?

Sociální zabezpečení
Ing.
Marta
Ženíšková
ID dotazu 10216
Odpověď:
Člen komise pro místní
referendum
patří do okruhu osob, které jsou povinně nemocensky pojištěné jako zaměstnanci, pokud splňují podmínky účasti na nemocenském pojištění. Z údajů v dotaze uvedených vyplývá, že činnost v tomto orgánu je považována podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, za zaměstnání malého rozsahu. Vzhledem k tomu, že odměna nemá dosáhnout výše 2 500 Kč za měsíc, nejsou členové komise účastni nemocenského pojištění, a proto z jejich odměny se neplatí pojistné na sociální pojištění.