Správa hřbitova obcí

Vydáno: 5 minut čtení

Rád bych se zeptal na následující problematiku. Východiska: Obci budou převedeny hřbitovy, které jsou nyní provozovány a vlastněny akciovou společností vlastněnou obcí. Současný vlastník (a. s.) fakturuje pozůstalým zejména následující: 1. Pronájem hřbitovního místa (osvobozeno od DPH); 2. Služby spojené s údržbou hřbitovního místa (snížená sazba DPH) a ostatní pohřební služby (kopání hrobů, proslovy atp.) - vše snížená sazba DPH. Nyní bude tytéž služby vykonávat Město. Otázky: Pokud provozuje hřbitov přímo obec, nebude se na ni vztahovat § 5 odst. 3 ZDPH, tj. výše uvedené činnosti nebudou výkonem veřejné správy? Tím by výše uvedené činnosti 1-3 nebyly předmětem DPH. Nebo, což se mi zdá logické, bude nutné uplatnit stejný přístup jako a. s. - viz výše body 1 až 3. Dále bych se chtěl zeptat, jak by se na obec mělo převést časové rozlišení dopředu vybraného nájemného a služeb vybraného a. s. Dle mého tento převod je v podstatě finančním vyrovnáním a není předmětem DPH. A následně bych se chtěl zeptat, jak má obec rozdělit činnosti správy hřbitovů mezi činnosti hlavní a doplňkovou - dle ziskovosti?

Správa hřbitova obcí
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
Odpověď:
Je pravdou, že z hlediska odpovědi na tuto otázku je významné ustanovení § 5 odst. 3 ZDPH. Podle této úpravy se obce při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v př&ia