Konsolidace státu od roku 2014 - očekávané dopady na ÚSC a jimi zřizované PO

Vydáno: 11 minut čtení

Konsolidační vyhláška (nový předpis) a novela technické vyhlášky č. 383/2009 Sb. ke konsolidaci státu, které mají být účinné po vydání (vyhlášky mají mít dřívější účinnost, než od 1.1. 2014 z důvodu požadavku na zpracování "seznamu", viz níže, ale plná aplikace předpisů by byla poprvé za rok 2014) jsou legislativně ve stavu návrhu na vypořádání připomínek. Článek má za cíl seznámit čtenáře z územních samosprávných celků (dále jen "ÚSC") a příspěvkových organizací (dále jen "PO"), jaké nové povinnosti předpisy s největší pravděpodobností stanoví.

Konsolidace
státu od roku 2014 - očekávané dopady na ÚSC a jimi zřizované PO
Ing.
Ivana
Schneiderová
auditorka, č. osvč. KA ČR 1840
 
1. Nová povinnost pro VUJ již za rok 2013
Povinnost pro kraje, obce a DSO2 (i pro obce a DSO, které nedělají PAP3)
- zpracovat do 31. 10. 2013 seznam ovládaných obchodních společností (a. s., s. r. o., družstev) a založených o. p. s. (dále jen "seznam"). Jak vyplnit "seznam" najdete v Konsolidačním manuálu, který je zatím jen v pracovním návrhu a také zatím jediné, co Konsolidační manuál zatím obsahuje, je postup k vyplnění "seznamu". Podoba "Seznamu" bude přílohou konsolidační vyhlášky č. 1, a ukazujeme vám jeho návrh v příloze článku. "Seznam" se bude předávat přes CSÚIS (vzor naleznete na straně 12).
 
2. Podstatná informace
Obce nebudou vůbec konsolidační závěrky zpracovávat, a to ani za dílčí konsolidační celky.
Konsolidované výkazy za Českou republiku, za vyšší dílčí konsolidační celky státu a za dílčí konsolidační celky státu (tj. včetně "dílčího konsolidačního celku státu obec") bude dle § 3 konsolidační vyhlášky zpracovávat Ministerstvo financí na základě předaných závěrek, Pomocného analytického přehledu a pomocného konsolidačního přehledu.
Přesto bychom měli vědět, kdo bude vstupovat do "dílčího konsolidačního celku státu obec" (dále také "DKCSO")