Výpověď daná zaměstnavatelem - změna pracovního úvazku

Vydáno: 2 minuty čtení

Lze změnu pracovního úvazku - např. ze 40 h/týden na 30 h/týden (rozsah pracovní doby je uveden v pracovní smlouvě) považovat za jinou organizační změnu dle § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb. , zá koník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZP"), dle kterého můžeme dát zaměstnanci výpověď? (S daným zaměstnancem již spolu pracovat na zkrácený úvazek ne hodláme.)

Výpověď daná zaměstnavatelem - změna pracovního úvazku