Přiznání k DPPO u neziskové organizace - občanské sdružení

Vydáno: 3 minuty čtení

Občanské sdružení (o. s.), právnická osoba, vede účetnictví. V daňovém přiznání pro daň z příjmu právnických osob (dále jen "DPPO") na ř 110 snižuji daňový základ o přijaté členské příspěvky [§ 19 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP")]. Letos nás finanční úřad vyzval, abychom daňové přiznání doplnili na ř 62 o částku nákladů hrazených z členských příspěvků (zvýšení daňového základu). V našem případě se údaje na ř 110 a 62 shodují. Je tento postup správný?

Přiznání k DPPO u neziskové organizace - občanské sdružení
Ing.
Zdeněk
Moravek
Odpověď:
Je pravdou, &