Vstupní prohlídka u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti

Vydáno: 2 minuty čtení

Musí v roce 2013 zaměstnanci na dohodu o provedení práce (dále jen "DPP") a dohodu o pracovní činnosti (dále jen "DPŮ") absolvovat vstupní prohlídku u lékaře? Pokud ano, DPP je vždy uzavřena na jeden rok, další rok se sjednává nová - je nutné každý rok mít prohlídku novou?

Vstupní prohlídka u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Odpověď:
Problematika vstupních lékařských prohlídek je upravena v § 59 zákona č. 373/2011 Sb, o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 47/2013 Sb. Ten nynís účinností od 1. dubna 2013 stanoví, že zaměstnavatel zajistí vstupní lékařskou prohlídku vždy před uzavřením pracovního poměru (tedy ve všech případech). Před uzavřením dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je tak povinen učinit jen, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě DPP nebo DPČ. Zákonná dikce je tak zcela jednoznačná a nutno jen upozornit, že pokud by vstupní lékařská prohlídka ve stanovených případech provedena nebyla, považuje se fyzická osoba, která se této lékařské prohlídce nepodrobila, za zdravotně nezpůsobilou k práci (případně uzavřená DPP nebo DPČ by tak byla absolutně neplatná z důvodu nemožnosti plnění od samého počátku.
Na dotazy odpovídal Mgr Zdeněk Schmied, Ministerstvo práce a sociálních věcí.