Účtování dotací, grantů

Vydáno: 1 minuta čtení

Nezisková organizace vede účetnictví a používá členění na hlavní a vedlejší činnost, střediska a zakázky - podle požadavků výboru. V uzavřených smlouvách s poskytovateli grantů, dotací je podmínka: příjemce se zavazuje vykazovat odděleně v rámci své účetní evidence, nebo v jiném znění: vést odděleně evidenci a účetnictví poskytnutého příspěvku. Znamená to tedy (střediska, zakázky použít nelze), že organizace musí zakládat analytické účty k poskytnutým příspěvkům (např. 501100-Spotřeba materiálu obecně, 501101-Spotřeba materiálu - grant město, 501102-Spotřeba materiálu - vláda)? Je možné použít evidenci např. v souboru excel?

Účtování dotací, grantů
Ing.
Jitka
Náhlovská
Odpověď:
Pokud jsem se setkala s dotovanými projekty, nebylo nikdy stanoveno, zda odděleným vedením účetnictví se rozumí analytické účty, zakázky nebo střediska, či jiná forma. Podle mého názoru tedy záleží na Vašem rozhodnutí, pokud Vaše příručka k poskytnuté dotaci také nic v tomto směru nepředepisuje. Já osobně bych se nepřikláněla k použití excelu, protože to cítím, jako opuštění účetního systému, a tím tak trochu porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, tzn. účetní záznamy vedené jinde než v účetních knihách.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví