Účtování dotací, grantů

Vydáno: 1 minuta čtení

Nezisková organizace vede účetnictví a používá členění na hlavní a vedlejší činnost, střediska a zakázky - podle požadavků výboru. V uzavřených smlouvách s poskytovateli grantů, dotací je podmínka: příjemce se zavazuje vykazovat odděleně v rámci své účetní evidence, nebo v jiném znění: vést odděleně evidenci a účetnictví poskytnutého příspěvku. Znamená to tedy (střediska, zakázky použít nelze), že organizace musí zakládat analytické účty k poskytnutým příspěvkům (např. 501100-Spotřeba materiálu obecně, 501101-Spotřeba materiálu - grant město, 501102-Spotřeba materiálu - vláda)? Je možné použít evidenci např. v souboru excel?