Zřízení muzea automobilů při STK

Vydáno: 3 minuty čtení

Stanice technické kontroly by ráda při svém podnikání zřídila ještě muzeum starých aut - veteránů. Jak postupovat při účtování? Bude možné náklady na zřízení muzea účtovat do účetnictví STK jako její středisko? Náklady se budou týkat úpravy budovy, kterou má STK ve svém majetku (technické zhodnocení), nákup veteránů, vybavení výstavní haly hmotným majetkem, mzda zaměstnance. Je možné, aby vstupné bylo zdarma, takže muzeum by nemělo žádné výnosy? Vše by bylo financováno z finančních prostředků stanice technické kontroly. Nebo se musí pro činnost muzea veteránů zřídit samostatné podnikání (samostatný daňový subjekt)?

Zřízení muzea automobilů při STK
Ing.
Zdeněk
Moravek
Odpověď:
Rozhodující v t