Ukončení dohody o provedení práce

Vydáno: 3 minuty čtení

Pracovník vyučuje u nás osm týdenních hodin, je s ním sjednána dohoda o provedení práce (dále jen "DPP"). Jak můžeme formulovat ukončení dohody, jestliže: *jsme nuceni řešit s pracovníkem incidenty na veřejnosti pod vlivem alkoholu (jeho chování je v rozporu s dobrým jménem školy i s etickými principy učitelské práce), *v tomto týdnu došlo ze strany pracovníka k porušení sjednané dohody, tj. nedostavil se do vyučovací hodiny, bez omluvy.

Ukončení dohody o provedení práce
Odpověď:
Pro skončení DPP - na rozdíl od dohody o pracovn