Nadace - prokazatelnost využití uspořených prostředků při 30% odpočtu

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme česká nadace (nezisková organizace), máme možnost snížit základ daně o 30 %, pokud prostředky získané touto úsporou budou použity ke krytí výdajů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích období. V rámci činnosti nadace vyplácíme příspěvky na zdravotní obuv pro pacienty s ortopedickými vadami. 1. Můžeme tuto 30% úsporu použít jako výdaj na výplatu mzdy zaměstnanců, kteří administrativně zpracovávají žádosti a vyplácení těchto příspěvků? 2. Můžeme tuto 30% úsporu použít jako výdaj na nájem prostor pro naši nadaci?

Nadace - prokazatelnost využití uspořených prostředků při 30% odpočtu
Ing.
Zdeněk
Moravek