Občanské sdružení, dary

Vydáno: 4 minuty čtení

Jsme občanské sdružení, vedeme účetnictví. Pořádáme akci pro děti (činnost vyplývající z našeho poslání). Příjmy z této akce jsou vyšší než výdaje, tj. příjmy jsou předmětem daně a výdaje jsou daňově uznatelné. Např. příjmy jsou 200, výdaje 80, tj. vytvoříme zisk 120. K tomu navíc dostaneme na akci od sponzorů 50 (tento příjem není předmětem daně z příjmů právnických osob, od daně darovací je osvobozen). Vedle těchto akcí budujeme park (také činnost vyplývající z našeho poslání), který financujeme jednak ze zisku jednotlivých akcí a jednak z darů od sponzorů. Jaký by měl být správně základ daně v přiznání za rok 2012, pokud výdaje na budování tohoto parku v roce 2012 činily: a) 40 b) 50 c) 60 Nejsem si jistá, zda jsou výdaje na budování parku daňově uznatelné, případně třeba částečně (jen nad výši sponzorských darů).

Občanské sdružení, dary
Ing.
Zdeněk
Moravek
Odpověď:
Pokud tomu rozumím dobře, jedná se o to, jak se daňově promítne situace, že budování parku bude financováno jednat z daru od sponzorů a jednak ze zisku akce pořádan&e