Odpisy v příspěvkové organizaci - ČÚS č. 708

Vydáno: 2 minuty čtení

Prosím o bližší vysvětlení Českého účetního standardu (dále jen "CÚS") č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku v příspěvkové organizaci: Jedná se o příspěvkovou organizaci, zřizovatelem je město. Účetně odpisujeme: 2. auto kat. N1 od r. 2005 do r. 2015 dle stanoveného odpisového plánu; auto bylo pořízeno částečně z investiční dotace zřizovatele, částečně z fondu reprodukce majetku organizace; 1. garáž od r. 2009 do r. 2039 dle stanoveného odpisového plánu, pořízena z prostředků fondu reprodukce organizace. Musím postupovat podle ČÚS 708, zařadit tedy auto do kategorie (předpokládám III), garáž do kategorie (předpokládám VII) a změnit výši a dobu odpisování a jakým způsobem zohledním zbývající odpisy? A především odkdy musím ev takto postupovat? Musí se nějak zohlednit podíl investiční dotace, ze které byl majetek pořízen ?

Odpisy v příspěvkové organizaci - ČÚS č. 708
Blažena