Doplňující dotaz - neinvestiční dotace - občanské sdružení

Vydáno: 2 minuty čtení

Pokud mohu doplnit k mému dotazu - sportovní areál, který občanské sdružení buduje, se kolaudovat nebude. Podali jsme pouze ohlášení stavebnímu úřadu, "výstavba" probíhá na pozemku Obce. "Výstavba" spočívá spíše v terénních úpravách, nic se nezdí, nestaví žádné budovy, pouze instalují lavičky, odpadkové koše, herní prvky pro děti. Je tedy nutné v průběhu roku výdaje účtovat na účet č. 042 nebo je mohu dát přímo do daňově uznatelných nákladů? Přijatá neinvestiční dotace od Kraje bude součástí zdanitelných příjmů nebo ne? Předpokládám, že jako s darem, který je osvobozený, s ní nakládat nemohu.

Doplňující dotaz - neinvestiční
dotace
- občanské sdružení