Účtování veřejné sbírky

Vydáno: 6 minut čtení

Nadační fond pořádá veřejnou sbírku prodejem plyšových zvířátek. Nákupní cena předmětu je 10 Kč, prodejní 50 Kč, příspěvek na veřejnou sbírku činí 20 % z ceny předmětu, tj. 10 Kč. Prodej uskutečňuje prostřednictvím brigádníků dodavatelská firma, která za tuto činnost fakturuje Nadačnímu fondu. Jak bude vypadat účtování? Která část z prodeje vstupuje do obratu pro DPH? Jak by měla vypadat evidence, aby byla přehledná a co nejjednodušší.

Účtování veřejné sbírky
Blažena
Petrlíková
Odpověď:
V dotazu neuvádíte, jak velkou část výtěžku veřejné sbírky můžete použít na výdaje spojené s jejím pořádáním. Tento údaj by měl být uveden v dokumentaci, na základě které je veřejná sbírka pořádána (oznámení sbírky).
Podle § 23 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve zn