Místní seznamy

Vydáno: 1 minuta čtení

Co všechno musí být uvedeno na místním seznamu? Doposud jsme tam uváděli všechny předměty, které se nacházely v místnosti, tzn. i předměty bez inventárního čísla, např. odpadkový koš, předměty vlastní apod.