Místní seznamy

Vydáno: 1 minuta čtení

Co všechno musí být uvedeno na místním seznamu? Doposud jsme tam uváděli všechny předměty, které se nacházely v místnosti, tzn. i předměty bez inventárního čísla, např. odpadkový koš, předměty vlastní apod.

Místní seznamy
Blažena
Petrlíková
Odpověď:
Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, ani jiné právní předpisy k účetnictví vybraných účetních jednotek pojem "místní seznam" nijak neupravují. Jeho obsah a možnost použití si stanovuje účetní jednotka vnitřním předpisem o inventarizaci majetku a závazků.

Související dokumenty

Vyhlášky

270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků