Odměna trenérům sportovního oddílu

Vydáno: 3 minuty čtení

Účtuji občanské sdružení - sportovní oddíl. Donedávna trenéři trénovali děti bez nároku na odměnu. Výbor se rozhoduje o variantách odměňování trenérů, které by rádi zavedli, a to tak, aby bylo optimální pro organizaci i pro trenéry. Přichází v úvahu odměňování na základě živnostenského oprávnění, dohody o provedení práce a také jen o čisté proplácení nákladů, které trenéři s výkonem tréninku a souvisejících aktivit mají. Jde např. o náklady na telefonní hovory, vybavení (stopky, stulpy oblečení...), benzín. Jak je prosím nejlepší tyto náklady prokázat? Např. stopky trenérovi vydrží cca tři roky, a proto do kalkulace proplácených nákladů vchází 1/3 cen stopek, ale doklad je jen v roce pořízení. Jako nevhodné považuji úhradu ušlého platu z důvodu účasti na soustředění dětí. Prosím o konzultaci variant - živnostenské oprávnění, DPP a proplácení nákladů -jejich výhody a úskalí jak z hlediska organizace, tak z hlediska trenérů.

Odměna trenérům sportovního oddílu
Blažena
Petrlíková
Odpověď: