Cenné papíry u občanského sdružení

Vydáno: 2 minuty čtení

Sportovní klub (občanské sdružení) uzavřelo s Komerční bankou "Smlouvu o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování". Předmětem této smlouvy je závazek banky vlastním jménem a na účet klienta a podle jeho pokynů obstarávat nákup, odkup a převod cenných papírů Fondů. Sportovní klub na základě této smlouvy zaslal na účet banky 500 000 Kč. Jak bude o této transakci účtováno (na jaký účet). Sportovní klub účtuje dle standardů pro nevýdělečné organizace.

Cenné papíry u občanského sdružení
Blažena
Petrlíková
Odpověď:
Ve vašem případě se může jednat o zálohu na pořízení finančního majetku. Pokud bude KB pořizovat cenné papíry za účelem obchodování, bude se jednat o pořizování krátkodobého finančního majetku.
Poskytnutou zálohu 500 000 Kč lze zaúčtovat zápisem MD 314/D 221. KB by vás měla pravidelně, nejméně 1x měsíčně, informovat o realizovaných nákupech a prodejích cenných papírů a o dosažených výnosech z obchodů.
O nákupu cenných papírů budete účtovat zápisem MD 25x/D 314 v pořizovací ceně, tj. nákupní cena CP + poměrná část odměny KB za obstarání + poplatky zaplacené burzovnímu makléři. Výnos z cenných papírů (úrok z krátkodobých dluhopisů) zaúčtujete zápisem MD 221/D 64x.
Prodej cenných papírů zaúčtujete zápisem MD 221/D 65x a to ve výši dosažených výnosů, tj. prodejní ceny a současně zaúčtujete úbytek finančního majetku zápisem MD 55x/D 25x. Účty v účtové skupině 25 budete členit na účty analytické, podle jednotlivých druhů cenných papírů.

Související dokumenty