Cenné papíry u občanského sdružení

Vydáno: 2 minuty čtení

Sportovní klub (občanské sdružení) uzavřelo s Komerční bankou "Smlouvu o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování". Předmětem této smlouvy je závazek banky vlastním jménem a na účet klienta a podle jeho pokynů obstarávat nákup, odkup a převod cenných papírů Fondů. Sportovní klub na základě této smlouvy zaslal na účet banky 500 000 Kč. Jak bude o této transakci účtováno (na jaký účet). Sportovní klub účtuje dle standardů pro nevýdělečné organizace.

Cenné pap&