SVJ - příjem ze spořícího účtu a z pronájmu antény

Vydáno: 8 minut čtení

SVJ nevytváří zisk, účtuje o zálohách od vlastníků na provoz a zálohy se vyúčtují, přeplatky nebo nedoplatky se vyrovnají ve vyúčtování. SVJ si zřídila spořící účet a na základě rozhodnutí shromáždění úrok převádí do fondu oprav (dále jen "FO"), kde tyto prostředky vyčerpá na opravy a údržbu domu. Pronajímá anténu pro T-Mobile a rovněž pronájem na základě odsouhlasení shromáždění převede prostředky do FO, kde jsou použity výhradně na opravy a údržbu domu. SVJ čerpalo úvěr na zateplení panelového domu a dostalo přidělenou státní dotaci na úroky z úvěru. Úroky byly placeny z FO, tak i dotace byla vrácena do FO. Jelikož všechny prostředky jdou do FO a následně na opravy a údržbu, jak se na to bude pohlížet z daňového hlediska a jak byste postupovali při zaúčtování (prosím o uvedení příkladu), aby společnost nemusela podávat daňové přiznání a neplatila daň z příjmů, protože se prostředky ihned vyčerpají. Vlastně se nic nevyplácí. Na jednoho vlastníka vyjde částka z těchto příjmů ročně 1 300 Kč.

SVJ - příjem ze spořícího účtu a z pronájmu antény
Ing.
Zdeněk
Moravek
Odpověď:
V tomto případě se jedná o dlouhodobý problém týkající se SVJ, který souvisí zejména s nevyhovující právní úpravou těchto právnických osob. Z toho důvodu na řešení tohoto problému neexistuje jednoznačný názor. Obecně platí, že v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vl