Daňové přiznání k dani darovací

Vydáno: 4 minuty čtení

Bytové družstvo převedlo v roce 2010, 2011 bezúplatně byty do osobního vlastnictví svým členům. Někomu byly převedeny jen byty a pozemek byl převeden dodatečně v listopadu roku 2012. Jelikož se jednalo o darování osvobozené od daně (bytů i pozemků), domnívali se vlastníci, že nemusí podávat daňové přiznání k dani darovací. Prosím o sdělení, zda je pravdou, že i když je daň darovací nulová, daňové přiznání se podávat má. Mají podat daňové přiznáník dani darovací na nulu všichni, kteří získali darem od družstva v roce 2010 nebo v roce 2011 byty? Musí podat daňové přiznání k dani darovací i ti, kteří získali darem v roce 2012 jen pozemky (byt získali před rokem 2009) ? Jaká hrozí případně sankce, ne-bude-li přiznání podáno? Údajně je dle zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "DŘ"), pokuta min. 500 Kč za pozdní podání daňového tvrzení. Dle některého FÚ se daňové přiznání k dani darovací, je-li pozemek osvobozen od daně, podávat nemusí, ale písemně to nemáme. Mám obavy, že si pleteme daňové přiznání k dani z nemovitosti (je-li darem jen pozemek a tento je veřejným prostranstvím, nepodává se daňové přiznání) a daňové přiznání k dani darovací.

Daňové přiznání k dani darovací
Ing.
Zdeněk
Moravek
Odpověď:
Problematika podání daňového přiznání k dani darovací je upravena v &sec