Daň z příjmů - finanční dary

Vydáno: 1 minuta čtení

Nezisková organizace - občanské sdružení v oblasti kultury přijalo finanční dary od občanů a organizací na podporu vydávání časopisu. Tyto dary jsou od daně darovací osvobozeny a jsou účtovány do výnosů (účet 682-Finanční příspěvky). Prosím o sdělení, zda tyto finanční dary budou osvobozeny od daně z příjmů a kde se promítnou v přiznání k dani z příjmů právnických osob, pokud jsou od daně osvobozeny?