Ekonomická činnost obce

Vydáno: 2 minuty čtení

Ekonomická činnost obce
Ing.
Ladislav
Pitner
Obec vybudovala kanalizaci, následně začala tuto kanalizaci provozovat v rámci hospodářské činnosti obce a stala se v dubnu 2006 plátcem DPH (uplatnila odpočet DPH z čistírny odpadních vod, z vakuové stanice i z rozvodů kanalizace). O hospodářské činnosti účtovala obec zvlášť. Nyní k 31. 12. 2011 hospodářskou činnost obec zrušila (registraci k DPH nikoliv) a bude provozovat kanalizaci v rámci jakési "ekonomické" činnosti při hlavní činnosti. Je to takto možné? Může zůstat obec plátcem DPH? Lze ji považovat za osobu povinnou k dani? Obrat 1 mil. Kč nepřesahuje.
Odpověď:
Rozhodující je, zda obec je nadále osobou povinnou k dani, tj. zda uskutečňuje ekonomickou činnost. Z hlediska zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se nerozlišuje u neziskových subjektů mezi hlavní a vedlejší (ekonomickou) činností, ale důležité je to, zda obec uskutečňuje ekonomickou činnost (např. plnění uvedená v příloze č. 3 k zákonu, u kterých se považuje za osobu povinnou k dani vždy). Pokud ano, obec je osobou povinnou k dani a může zůstat plátcem DPH, i když její obrat pro účely DPH je nižší než 1 mil. Kč za 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V případě, že obec ekonomickou činnost neuskutečňuje žádnou, není osobou povinnou k dani a její registrace za plátce DPH postrádá smysl a lze registraci zrušit.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty