Změna právní úpravy nestátních neziskových organizací, 2. část

Vydáno: 9 minut čtení

V tomto dílu seriálu, který se věnuje změně právní úpravy nestátních neziskových organizací vlivem nově přijatého a od 1. ledna 2014 účinného zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen "nový občanský zákoník") bude rozebrána nová úprava organizace spolku, tedy jeho orgány a problematika zrušení spolku, resp. jeho fúze či rozdělení.

Změna právní úpravy nestátních neziskových organizací - II. část
Ing.
Jan
Stejskal
Ph. D.
Problematice organizace spolku se věnují paragrafy nového občanského zákoníku s čísly 243 a vyššími. Oproti původní úpravě zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o sdružování občanů"), kde organizaci a orgánům sdružení nebyla věnována pozornost, je v nové právní úpravě detailně popsáno, jaké základní orgány mají všechny spolky mít. Původní úprava respektovala naprostou autonomii coby základní princip výkonu práva na sdružování. Praxe však ukázala, že mnohé různorodé podoby sdružení, spolků a hnutí jsou v ostatní právnické osoby a veřejnost značně "nečitelné" a díky horší dostupnosti informací ze stanov mohla vznikat určit