Pomocný analytický přehled, 5. část - Doplnění informací

Vydáno: 5 minut čtení

Článek upřesňuje některé informace k pomocnému analytickému přehledu (dále jen „PAP") uvedené v seriálu k PAP v předchozích číslech časopisu.

Pomocný analytický přehled - V. část
Ing.
Ivana
Schneiderová
auditorka, č. osvč. KAČR 1840
 
1. Odložení povinnosti pro obce s počtem obyvatel 1 500-3 000 a PO s aktivy 20-100 mil. Kč
MFČR zveřejnilo v pátek 14. 9. 2012 informaci, podle které se rozhodlo v oblasti územních samospr