Návštěva lékaře (dotaz odborové organizace)

Vydáno: 5 minut čtení

Návštěva lékaře (dotaz odborové organizace)
JUDr.
Jitka
Kocianová
Zaměstnavatel nám určil, že při návštěvě lékaře můžeme čerpat pracovní volno jen v jím stanoveném rozsahu a jen za tuto dobu nám poskytuje náhradu mzdy. Je to správné?
 
Odpověď
Není. Musí se postupovat případ od případu a v souladu s právními předpisy. Vyšetření ne