Rušení příspěvkové organizace zřizované krajem

Vydáno: 3 minuty čtení

Rušení příspěvkové organizace zřizované krajem
PaedDr.
Jan
Mikáč
K 31. 12. 2011 ruší kraj ZUŠ (příspěvková organizace) a usnesením zastupitelstva kraje bylo schv&aa