Účetní hodnota převáděných bytů z družstva do osobního vlastnictví

Vydáno: 2 minuty čtení

Účetní hodnota převáděných bytů z družstva do osobního vlastnictví
Ing.
Kateřina
Kurková
Bytové družstvo vykazuje k 31. 12. 2010 v rozvaze kromě jiného na účtu 021 = 11 milionů jako hodnotu panelového domu a na účtu 042 hodnotu zateplení fasády. V roce 2010 převedlo družstvo do osobního vlastnictví 30 % bytů, ale o snížení majetku neúčtovalo. Podle zákona bylo většinovým vlastníkem budovy do doby, než se sníží jeho podíl pod 25 %. Má být na účtu 021 účtováno o snížení majetku o byty převedené do osobního vlastnictví nebo ne?
Pokud se má účtovat o snížení majetku družstva (snížení o spoluvlastnické podíly další spoluvlastníků společných částí domu, kteří mají byty v osobním vlastnictví), jak se vypočítá účetní hodnota bytů, které byly převedeny do osobního vlastnictví?
 
Odpověď:
Družstvo v okamžiku zavkladování prohlášení vlastníka neeviduje již budovu jako celek, ale eviduje jednotlivé bytové jednotky. Účetní hodnota těchto jednotek koresponduje s členským podílem. Jedná se o poměr dle velikosti bytů (poměr dle plochy). Při převodu bytu do osobního vlastnictví se zaeviduje a zaúčtuje snížení hodnoty nemovitosti proti účtu 413 (snížení hodnoty členského podílu).

Související dokumenty