Novela zákona o veřejných sbírkách

Vydáno: 7 minut čtení

Dne 1. července 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 117/2001 Sb. , o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách"). O novelu se snažily nestátní neziskové organizace již víc jak osm let. Ve svých připomínkách vycházely z vlastních zkušeností, které získávaly prostou aplikací zákonných pravidel v praxi. Základním požadavkem bylo zjednodušení administrativy, odstranění nevyhovujících a zbytečně omezujících pravidel týkající se veřejných sbírek, ale také zpřesnění role veřejné správy coby kontrolního orgánu. Novela přináší také novinky, kterými je mj. změna v ukončování a obnovování sbírek, snížení nákladů pořadatelům veřejných sbírek a rozšíření možností, jak naložit s výnosem sbírek.

Novela zákona o veřejných sbírkách
Ing.
Jan
Stejskal
Mezi nejdůležitější změny, vyplývající z novely zákona o veřejných sbírkách, patří:
 
Definice základních pojmů
Byla doplněna definice veřejné sbírky, kde bylo upřesněno, že sbírku lze konat na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Sbírku na dobu určitou lze konat nejdéle po dobu tří let ode dne oznámení sbírky. Bylo upřesněno, že pořadatelem sbírky může být pouze právnic