Nezisková organizace a DPH

Vydáno: 5 minut čtení

Nezisková organizace a DPH
Ing.
Zdeněk
Morávek
Nezisková organizace – sportovní činnost (zatím neplátce DPH, vedoucí účetnictví) má příjmy z reklamy, sponzorské finanční dary,
dotace
na činnost organizace a na provoz sportovního zařízení, dále
dotace
na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a příspěvky členů sport.organizace. Dále přeúčtovává nájemné ze sportovních zařízení, poměrné části sportovních nákladů při