Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

Vydáno: 8 minut čtení

Pohledávka je rizikové aktivum, o které je nutné v průběhu jeho života náležitě pečovat. V případě, že dlužník vstoupí do insolvenčního řízení, je pohledávka silně ohrožena. K dispozici jsou některé nástroje, které umožňují dlužníkovi zmírnit jeho problémy. Patří mezi ně tvorba opravných položek a oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Věnujme se těmto opravám, které umožňuje novela zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"), provedená zákonem č. 47/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 4. 2011, a to zejména v § 44 .

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
Doc. Ing.
Hana
Březinová
CSc.
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.,
auditor
, č. osv. 968
Protože se jedná o proces relativně nový a komplikovaný, zabýval se jím Koordinační výbor MF, kde se schází se zástupci Generálního finančního ředitelství a daňoví poradci. V souvislosti se závěry Koordinačního výboru vyvěsilo Ministerstvo financí na svoje stránky informaci (http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/DANE_DPH_od_01042011_Oprava_vyse_dane_u_pohledavek_za_dluzniky_v_insolvencnim_rizeni.pdf).
Dne 22. 7. 2011 vydalo Generální finanční ředitelství pod č.j. 23024/11-3210-010165 další informaci, která potvrzuje stanovisko na internetových stránkách a přidává další zásadní informace. Dne 13. 10. 2011 se na dané téma znovu diskutovalo na Koordinačním výboru, a to v souvislosti se stanoviskem ex