Přijaté dary u poplatníka, který provozuje zdravotnické zařízení

Vydáno: 3 minuty čtení
Přijaté dary u poplatníka, který provozuje zdravotnické zařízení
Ing.
Zdeněk
Morávek
Nezisková organizace provozuje zdravotnické zařízení a postupuje při posuzování příjmů podle