Účetní doklady

Vydáno: 2 minuty čtení

Zřizovatel provedl v příspěvkové organizaci kontrolu účetnictví a poukázal na některé účetní doklady nevykazují náležitosti účetního dokladu dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZU"), a zároveň nejsou doloženy potřebnými doklady dle § 33a odst. 1 písm. b) ZU. Jednalo se např. o: převedení volných finančních prostředků z běžného účtu na účet se spořícím režimem (převod učinil v internetovém bankovnictví ředitel organizace, na samotném účetním dokladu byl text, který popisoval provedenou transakci), nebo použití rezervního fondu na úhradu potřeb nezajištěných příspěvkem zřizovatele (popis byl na účetním dokladu opět uveden). Podobně byl posouzen účetní doklad na odběratele (311.6xx), k tomu přiložena vystavená faktura. Při úhradě byl dle bankovního výpisu vystaven účetní doklad 241.311, jehož textová část popisovala účetní případ a odkazovala na vystavenou fakturu. Je opravdu nutné, aby ke splnění požadavku průkaznosti účetnictví se prvotní doklady dokládaly ke každému účetnímu dokladu, často se opakovaně kopírovaly, text na dokladu nestačí?

Účetní doklady
Ing.
Jiří
Vychopeň