Pracovní poměr, zkušební doba

Vydáno: 1 minuta čtení

Do pracovního poměru jsme přijali zaměstnance, pracovní smlouvu má na dobu neurčitou, se zkušební dobou na tři měsíce. Jak to bude vypadat se zkušební dobou, pokud tento zaměstnanec nastoupí na nemocenskou ve zkušební době? Máme na mysli, zda se zkušební doba v tomto případě prodlužuje o dobu, kdy byl zaměstnanec v pracovní neschopnosti?

Pracovní poměr, zkušební doba
JUDr.
František
Muška
Odpověď:
Podle § 35 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se o dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, zkušební doba prodlužuje. Překážkou v práci může být kromě dočasné pracovní neschopnosti a např. mateřská dovolená a rodičovská dovolená. Pak se může stát, že se zkušební doba prodlužuje i o několik let, pokud se zaměstnancem zaměstnavatel nezruší pracovní poměr v této zkušební době. Na zrušení pracovního poměru ve zkušební době se nevztahuje zákaz výpovědi (nejedná se o výpověď), zaměstnavatel tedy může pracovní poměr ve zkušební době zrušit i s těhotnou zaměstnankyní, se zaměstnankyní na mateřské dovolené a se zaměstnankyní nebo zaměstnancem na rodičovské dovolené. Zaměstnavatel však nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 (21) kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce