Dohody a zdravotní pojištění v roce 2012

Vydáno: 9 minut čtení

Pokud zaměstnavatelé potřebují zajistit provedení příležitostných, jednorázových či z hlediska časového horizontu krátkodobých pracovních činností, využívají pro tento účel často pracovněprávní vztahy jdoucí mimo pracovní poměr, tedy dohody o pracovní činnosti (dále jen „DPČ") nebo dohody o provedení práce (dále jen „DPP"). V dalším textu se soustředím na analýzu nových podmínek u těchto dohod v přímé vazbě na účast zaměstnance na zdravotním pojištění včetně charakteristiky souběžných příjmů.

Dohody a zdravotní pojištění v roce 2012
Ing.
Antonín
Daněk
 
Dohody o pracovní činnosti
Podle ustanovení § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), může zaměstnavatel DPČ uzavřít se zaměstnancem (fyzickou osobou) i v případě, kdy předpokládaný rozsah práce nebude v kalendářním roce přesahovat 300 hodin, což představuje v tomto ohledu jistou analogii s DPP, nicméně další podmínky již tyto pracovněprávní vztahy vcelku výrazně diferencují. Na základě DPČ nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, neboli DPČ může být sjednána maximálně na poloviční pracovní úvazek týdenní pracovní doby u daného zaměstnavatele. Doho