Opravné položky k pohledávkám a odepsání pohledávek u ÚSC a jimi zřízených PO 2011 a 2012

Vydáno: 13 minut čtení

Opravné položky k pohledávkám a odepsání pohledávek u ÚSC1) a jimi zřízených PO2) 2011 a 2012
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
auditor
, č. osvč. KAČR 1840
Opravné položky k pohledávkám a odepsání pohledávek u ÚSC1) a jimi zřízených PO2) 2011 a 2012
 
1. Úvod
Cílem tohoto příspěvku je provést shrnutí v oblasti opravných položek k pohledávkám a dále v oblasti vyřazení (odpisu) pohledávek. Přitom budu vycházet z platné legislativy pro rok 2011 a podíváme se také na připravované změny pro rok 2012.
 
2. Legislativní východiska
 
2.1 Zákon o účetnictví
Pokud se týká tvorby opravných položek, je tato problematika v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), uvedena v § 25 odst. 3 a § 26 odst. 3 a 4.
Základním důvodem tvorby opravných položek je promítnutí rizika nezískání příslušného objemu peněžních prostředků z důvodu nedobytnosti pohledávky. V § 26 odst. 4 pak najdeme ustanovení, podle kterého mají být pravidla týkající se tvorby opravných položek a rezerv aplikovány v souladu s vyhlášenými účetními meto