Přečerpaná dovolená

Vydáno: 2 minuty čtení
Přečerpaná dovolená
JUDr.
Jaroslav
Jakubka
Jaký je správný postup výpočtu mzdy, při zjištění překročení nároku na dovolenou za kalendářní rok (např. při dlouhodobé nemoci, ukončení pracovního poměru v průběhu roku apod.) - tzv. přečerpání dovolené?
Odpověď:
Pokud jde o „výpočet“ mzdy zaměstnance, nemá čerpání dovolené, či její tzv. přečerpání, na tuto skutečnost žádný vliv. Mzda nebo plat se zaměstnanci poskytují v souladu s § 109 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), za vykonanou práci. Naproti tomu za dobu čerpání dovolené přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Podle § 222 odst. 5 ZP je však zaměstnanec povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou nebo její část, na niž ztratil právo, popřípadě na niž mu právo nevzniklo. Jestliže zaměstnavatel zjistí, že došlo k vyčerpání dovolené, na níž zaměstnanec ztratil právo nebo na niž mu právo nevzniklo, může si tuto částku srazit ze mzdy zaměstnance, aniž by k tomu by potřeboval jeho souhlas. Druhou možností je, že zaměstnavatel vrátí požadovanou náhradu mzdy, na níž ztratil právo, popřípadě, že na něm bude tato finanční částka vymáhána soudní cestou.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce