Dotazy a odpovědi: Účetnictví

Vydáno: 8 minut čtení
Účetnictví
Ing.
Antonín
Jeřábek
1. Lze vytvořit daňovou dohadnou položku na výplatu prémií za rok 2015 vyplacených v roce 2016 až po úplném doúčtování roku 2015 a zjištění hospodářského výsledku? Dle ČÚS 017 lze tuto položku vytvořit, avšak jsou tyto náklady daňové nebo nedaňové?
ODPOVĚĎ
Prémie za rok 2015. které budou vyplaceny až v roce 2016, stanovené na základě hospodářského výsledku roku 2015, se do účetnictví roku 2015 zaúčtují pomocí příslušných účtů účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv. V rámci prací na sestavení účetní závěrky, v okamžiku, kdy byl zjištěn hospodářský výsledek před zdaněním, vypočtou se prémie za rok 2015 a pokud lze předpokládat, že jde o jejich definitivní výši, vyúčtují se do nákladů souvztažně s účtem Výdaje příštích období. Pokud jejich vypočtenou výši nelze považovat za zcela konečnou, přesto se však blíží j