Odpočet DPH v poměrné výši podle § 75 ZDPH

Vydáno: 20 minut čtení
Odpočet DPH v poměrné výši podle § 75 ZDPH
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
auditor
, č. osvč. KAČR 1940
1. Úvod
Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), s účinností od 1. 4. 2011 přinesla významné změny v oblasti realizace odpočtů DPH v poměrné výši (nově upraveno v § 75 ZDPH). Na začátek bych chtěl upozornit, že se nebudeme zabývat následnými vypořádáními u investic podle § 78 - to by bylo téma na samostatný rozsáhlý rozbor.
Než se vůbec budeme vlastní problematikou zabývat, měli bychom vymezit příklady plnění u ÚSC či PO, kterých se daná problematika týká.
*
Obec realizuje výstavbu inženýrských sítí u rodinných domů (komunikace, veřejné osvětlení, kanalizace, plyn, vodovod). Přitom plyn, kanalizace a vodovod je k ekonomickým činnostem (pronájmy VaK...), zbytek mimo ekonomickou činnost. Poměrné krácení by se tedy mohlo týkat společných vstupů (například projektová dokumentace, stavební dozor...).
*
Obec provádí rekonstrukci ČOV3), kterou sama provozuje (vybírá stočné) - přitom na tuto ČOV je také napojen obecní úřad.
*
Obec provádí celkovou opravu objektu radnice (tu obecně používá jak k ekonomickým činnostem - například sedí zde účetní, která o nich účtuje...), tak mimo ekonomické činnosti (výběr poplatků, sociální odbor...).
*
Obec (PO zajišťuje tisk místních novin - přitom 70 % je určeno k prodeji a 30 % se většinou různě rozdá...
*
PO - technické služby - čerpá PHM do vozu
AVIA
- přitom daný vůz používá jak pro činnosti kryté dotací Města (odvoz trávy z veřejné zeleně...), tak i standardně na zakázku... Samozřejmě takto se můžeme bavit u této organizace takřka o všech vstupech.
*
PO - správa nemovitostí - dělá správu bytů pro Město (kryto dotací) a dále správu pro cizí za úplatu - opět by tady mělo být poměrné krácení souvisejících vstupů (software, kancelářské potřeby...).
Na začátek si dále připomeňme, že realizace odpočtu DPH je právem organizace - nikoliv povinností. Pokud se tedy rozhodne subjekt raději odpočty neuplatňovat, zákon tím nepřestupuje, nicméně na druhou stranu doc