Nový auditorský standard KAČR č. 52 - přezkoumání hospodaření

Vydáno: 8 minut čtení

Rok 2010 byl rokem převratným nejen v oblasti reformy veřejných financí, ale i v oblasti úprav metodiky, kterou se řídí auditor, pokud provádí přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, tj. obcí a dobrovolných svazků obcí.

Nový auditorský standard KAČR č. 52 – přezkoumání hospodaření
Martina
Smetanová
Výbor pro veřejný sektor KAČR
 
Přezkoumání hospodaření
Z platné legislativy tj. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že každá obec na území České republiky (včetně hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí) je povinna nechat si své hospodaření za uplynulý kalendářní rok přezkoumat.
Toto přezkoumání provádí:
*
krajský úřad, nebo auditor/auditorská společnost (v případě obcí a dobrovolných svazků obcí);
<