Dotazy a odpovědi: Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 1 minuta čtení
Daň z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
Z Číny došel vzorek zboží v obálce. Žádný doklad o proclení jsme neobdrželi. Jak naložit s DPH?
ODPOVĚĎ
Podle § 71 odst. 2 písm. h) je dovoz vzorků zboží nepatrné hodnoty osvobozen od daně při dovoz, a to ve vazbě na osvobození od cla podle nařízení Rady č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla. Z toho vyplývá, že z uvedeného dovozu zboží plátce nepřiznává daň v přiznání k DPH, ani si u něj neuplatňuje nárok na odpočet daně, tj. uvedený dovoz zboží se v přiznání k DPH plátce daně vůbec nepromítne.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty