Výpověď ze zaměstnání po rodičovské dovolené

Vydáno: 2 minuty čtení
Výpověď ze zaměstnání po rodičovské dovolené
JUDr.
František
Muška
Na konci prázdnin mi končí rodičovská dovolená (dceři budou 3 roky), vzhledem k tomu, že nás nepřijali do školky budu muset u zaměstnavatele zažádat o neplacené volno do čtyř let věku dítěte. Pokud mi neumožní neplacené volno a já nemůžu nastoupit, může mě propustit, dle jakého paragrafu?
Odpověď:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), stanoví v § 196 povinnost zaměstnavateli, poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou v rozsahu o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. Avšak podle § 30 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, si můžete zvolit, zda budete rodičovský příspěvek čerpat do dvou, tři nebo čtyř let věku dítěte. Protože z pohledu ZP není doba mezi 3. rokem a 4. rokem věku dítěte už rodičovskou dovolenou, je třeba, abyste požádala zaměstnavatele o pracovní volno.
Jestliže by vám zaměstnavatel neposkytl bez vážného důvodu pracovní volno do čtyř let věku dítěte a považoval vaši nepřítomnost v práci za neomluvenou absenci, se všemi důsledky, které pro tento případ ze ZP vyplývají (okamžité skončení pracovního poměru podle § 55 ZP), pak by v případě vaší žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru musel vážnost důvodu soudu řádně zdůvodnit. Soud totiž pečlivě zkoumá důvody, pro které zaměstnavatel zaměstnankyni neposkytl pracovní volno do čtyř let věku dítěte.