Dohoda o provedení práce

Vydáno: 2 minuty čtení
Dohoda o provedení práce
JUDr.
Jaroslav
Jakubka
Jsme a. s. Je možné zaměstnat na dohodu o provedení práce uchazeče o zaměstnání vedeného na úřadu práce, který již nepobírá podporu v nezaměstnanosti? Jednalo by se o výpomoc. Je výdělek omezen do výše 4 000 Kč? Nebo již si uchazeč o zaměstnání přivydělat nemůže?
Odpověď:
Uchazečem o zaměstnání může být podle § 25 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, v tomto konkrétném případě fyzická osoba, která není v pracovněprávním vztahu, s výjimkou výkonu činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na jeden měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti, oznámit do 8 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního nebo služebního poměru nebo ode dne uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají. Pokud by měsíční odměna nebo odměna připadající na jeden měsíc za období, za které přísluší, byla vyšší, bude uchazeč z evidence vyřazen. Samozřejmou podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání přitom je, že výkon pracovní činnosti není překážkou pro poskytování součinnosti krajské pobočce Úřadu práce při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání.

Související dokumenty

Zákony

435/2004 Sb., o zaměstnanosti