Nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu

Vydáno: 2 minuty čtení
Nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu
JUDr.
František
Muška
Jsme Dětský domov se školou. Máme zaměstnance - asistenty vychovatele, kteří mají nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu. Je možné udělit dovolenou v době svátků?
*
v případě, kdy jde o požadavek zaměstnance,
*
v případě, kdy zaměstnavatel předem udělí dovolenou.
Jak postupovat v jednotlivých případech?
Odpověď:
Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. Pokud zaměstnanci podle tohoto rozvrhu připadne směna na dny pracovního klidu (sobotu, neděli nebo svátek) je povinen tuto směnu odpracovat.
Jestliže nemůže zaměstnanec pracovní směnu v den pracovního klidu odpracovat, může kromě napracování této směny požádat zaměstnavatele o určení čerpání dovolené na tento den.
Zaměstnavatel může na dny pracovního klidu určit zaměstnanci čerpání dovolené za stejných podmínek (stanovených zákoníkem práce), jako v jiných dnech. Může do rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace zahrnout i dny pracovního klidu, které jsou pro zaměstnance podle rozvrhu pracovní doby dny pracovními. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.

Související dokumenty