Poplatek z ubytovací kapacity

Vydáno: 2 minuty čtení
Poplatek z ubytovací kapacity
Blažena
Petrlíková
Střední škola, máme domov mládeže, kde ubytováváme i cizí osoby. Městu platíme ubytovací poplatek 6 Kč za osobu a den. Jak o tomto účtovat? Účtujeme na 602 a 538. DPH doufáme, že řešit nemusíme. Jak tedy správně účtovat o tomto problému.
Odpověď:
Vybrané poplatky dle § 1 písm. e) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, od ubytovaných osob jsou vaším závazkem vůči městu. Proto se domníváme, že není nutné účtovat o nich jako o výnosech. Navrhujeme účtovat příjem částky za ubytování např. složeným účetním zápisem MD 241-Běžný účet nebo 261-Pokladna (podle způsobu výběru poplatku od ubytovaných osob) v celkové vybrané částce a na straně D účtu 602-Výnosy z prodeje služeb inkasovanou částku za ubytování a D účtu 345-Jiné daně a poplatky (případně jiný vhodný závazkový účet) - s označením analytického účtu poplatky za ubytování ve výši povinného odvodu, tj. částky á 6 Kč ve výši závazku k městu. Odvod poplatků městu zaúčtujete k okamžiku placení na MD 345 a D 241.
Uvedený způsob účtování navrhujeme zejména proto, aby závazky k městu z titulu poplatků za ubytování neovlivňovaly obrat na výnosech, který může být rozhodný pro vnik povinnosti registrovat se jako plátce DPH. Místní poplatky nepodléhají DPH. Zaplacení poplatků za ubytování městu nejsou vaším nákladem, jedná se o úhradu závazků, vyplývajících ze zvláštního právního předpisu.
Výše navrhovaný způsob účtování je názorem autorky odpovědi. V žádném případě nenahrazuje právní předpisy k účetnictví příspěvkových organizací. Současně konstatujeme, že do dne zpracování odpovědi závazná právní úprava k postupům účtování ani k věcné náplni účtů účtové třídy 3 - Zúčtovací vztahy a účtové třídě 5 - Náklady vydána MF nebyla.

Související dokumenty

Zákony

565/1990 Sb., o místních poplatcích