Zásoby - pohonné hmoty

Vydáno: 2 minuty čtení
Zásoby - pohonné hmoty
Blažena
Petrlíková
Střední škola je příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Není plátce DPH, účetnictví vede ve zjednodušeném rozsahu. Ráda bych se zeptala na účtování materiálových zásob, konkrétně pohonných hmot, které účtujeme způsobem A, ale bez použití účtu 111, tzn. nákup pohonných hmot hotově MD 112/D 221, spotřeba pohonných hmot na konci každého měsíce MD 501/D 112. Můžeme takto postupovat i nadále, je toto účtování v souladu s novým Českým účetním standardem č. 707?
Odpověď:
Podle ustanovení Českého účetního standardu č. 707 Čl. 5 odst. 5.1.1. v průběhu účetního období účtuje účetní jednotka o pořízení zásob (pokud účtuje způsobem A) na stranu MD účtu 111-Pořízení materiálu. Na tomto účtu účtuje náklady spojené s pořízením zásob v rozsahu stanoveném v § 57 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. K okamžiku, kdy je pořizování zásob ukončeno, zaúčtuje se převzetí zásob do skladu zápisem MD 112-Materiál na skladě a D 111-Pořízení materiálu. Jiný postup účtování o pořízení zásob při způsobu A evidence zásob ČÚS nestanovuje.