Sportovní služby a daň z přidané hodnoty

Vydáno: 1 minuta čtení
Sportovní služby a daň z přidané hodnoty
Ing.
Ladislav
Pitner
Jakým způsobem postupovat o 1. 4. 2011 z hlediska DPH u těchto služeb? Český plátce DPH poskytuje výuku potápění (teorie potápění + praktické ponory ve vodě) v Chorvatsku českým občanům (neplátcům DPH), nebo organizuje jako instruktor pouze potápěčské exkurze. Otázka? Spadají tyto služby pod sportovní služby dle § 10b zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“? Podle jakého § stanovit místo plnění a kde případně je povinnost odvést DPH.
Odpověď:
Ano, jedná se o služby s místem plnění podle § 10b ZDPH, pokud jsou tyto služby poskytovány plátcem DPH osobám nepovinným k dani, je místem plnění místo, kde se akce konají (výuka, kurzy, exkurze). V tomto případě je místem plnění Chorvatsko, v tuzemsku povinnost přiznat a zaplatit daň nevzniká.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty