Nezisková organizace

Vydáno: 6 minut čtení
Nezisková organizace
Ing.
Zdeněk
Morávek
Jak lze přesně rozpoznat, co v neziskové organizaci (občanské sdružení) patří k hlavní činnosti? Např. jestliže je ve stanovách určeno, že poslání je výuka a rozvoj nějaké konkrétního sportu či bojového umění (dále jsou v bodech určeny hlavní úkoly - zvyšování úrovně znalostí a schopností, zvyšování odborné způsobilosti učitelů, vytváří vhodné podmínky pro tréninky, zabezpečuje tvorbu a rozvoj